Etablerer senter for kreative næringer

Handelshøyskolen BI drar nå i gang Centre for Creative Industries, som skal styrke og synliggjøre forskning på de kreative bransjene i Norge. De oppfatter seg...

Veikart for ny kulturnæring

Med etableringen av et nytt nasjonalt kunnskapssenter for kulturnæringen og nedleggelsen av Arts & Business, har satsingen i Innovasjon Norge og...

Fordeler 4,9 kulturnæringsmillioner

21 prosjekter innenfor kulturnæringene er blitt tildelt til sammen 4,9 millioner kroner fra Norsk Kulturråd.

Ønsker debatt om spaserstokkene

Selv om Regjeringen i budsjettforliket tapte kampen om kuttet i Den kulturelle spaserstokken, mener lege og musikkterapeut Audun Myskja vi må tørre å stille spørsmål ved om hvilken effekt ordningen har har. I fjor...

Vil etablere helseklinikk for kunstnere

Musikernes fellesorganisasjon MFO arbeider nå for at Norge får sin første helseklinikk for kunstnere, med vekt på såkalt Performing Arts Medicine (PAM). –Med vekst i kreative og kulturrelaterte yrker...

Kulturapp rett i lomma

Når var du sist på museum, på kunstutstilling eller hørte på et historisk foredrag? Er svaret på dette «lenge siden», så er du ikke alene.

Flere arrangementer i bibliotekene

Utlånet av bøker er stabilt, mens utlånet av musikk og film går ned, viser bibliotekstatistikken...

Vil bli tøffere for å nå bredere ut

Styreleder i Norsk kulturforum NOKU, Per Aimar Carlsen, gir seg selv og styret to år på å bli en...

Bokanmeldelse: Kulturjournalistikkens svøpe

Kulturjournalister er noe for seg selv. De er ikke av denne verden, og vil helst være venner med kulturlivets åndskjemper. Boken Kritisk kulturjournalistikk viser vei ut av uføret.

Usikker fremtid for knutepunktordningen

Kulturdepartementet ønsker fortgang i arbeidet med evalueringen av knutepunktinstitusjonene og kulturrådet jobber på spreng for å få vurderingene klare....

Nasjonalt kunnskapssenter for kulturnæringen til Lillehammer

Kulturdepartementet har valgt Høyskolen på Lillehammer til å drifte Norges første nasjonale kunnskapssenter for kulturnæringen. De har fått tildelingen i...

Massiv front mot fylkesscene i Østfold

I et brev til Kulturdepartementet gjør Høyre, Fremskrittspartiet og Sp i Østfold felles front mot planene om en ny fylkesscene i Fredrikstad. De vil heller satse på den kulturelle grunnmuren.

Kronikk: Justisministeren i veien for Norges menneskerettighetsinnsats

Kronikk: Skal man tilby en musiker og/eller komponist som må rømme landet sitt en fribyplass må...

Kronikk: Kultur Vest – modell for fremtiden?

"Kultursektoren i Norge har gjennom mange år vært inne i en vekstperiode, med store offentlige...

Cultiva ­nærmer seg kapitalmål

Etter tre år på sparebluss, er Cultiva på god vei mot målet om 200 millioner i bufferkapital. I...